Georgs Æske fyldte 25 år d. 15/11-2014

Ideen og alle ildsjælene
Det hele begyndte ude i Ålholmparkens Vuggestue. Her arbejdede dengang Lisa og Lone. Gennem årene havde vi haft en del børn med særlige behov bl. a. nogle børn med Down syndrom der var enkeltintegreret med en støtte pædagog. Vi oplevede det gode det var for alle, men der var også store udfordringer. Det var skiftende støttepædagoger, der nogle gange manglede viden og det var en større udfordring for alle at få fysioterapeut og talepædagog og frem for alt var forældre ofte "alene" omkring det at have et enkelt integreret barn med særlige behov. Dengang var der en helt utrolig forældregruppe, der kæmpede for at Hillerød kunne tilbyde plads i hjemkommunen til deres børn med handicap. Så her skabtes idéen om at skabe nogle rammer i en daginstitution hvor børn og forældre kunne få glæde af at var der børn med handicap. Vi forsøgte om vuggestuen kunne ændres til formålet, men de fysiske rammer var ikke optimale.
 
Dengang var der byggestop så Hillerød Kommune havde ikke mulighed for at bygge flere daginstitutioner for at opfylde behovet for pladser. Der var ikke stop for at selvejende organisationer kunne bygge og nogle super engagerede frivillige i Sct. Georgs Gilderne tilbød at de godt ville stå bag. Lisa gik ind i byggeudvalget, som skulle planlægge, hvordan institutionen skulle se ud og indrettes - og gik samtidigt ind i et udvalg, som havde til opgave at udforme en bedre plan for integration af børn med handicap i det kommunale system.
På det tidspunkt var der lange ventelister til integrerede daginstitutioner omkring sygehuset og der var en stærk ventelisteforening der også pressede politikerne.
Den ene gruppe forældre ønsker, at der etableres en institution med handicapgruppe, den anden mener først og fremmest, at man skal gjort indhug i den almindelige venteliste.
 
Men forældrene til de børn, som havde et handicap, pressede på for at få en løsning, og den 25. August 1988 besluttede Byrådet, at man ville lade Sct. Georgs Fonden bygge en ny institution i Hillerød.
Denne institution skulle bestå af en vuggestuegruppe, en børnehavegruppe og en handicapgruppe.
Der blev fundet en egnet grund ud på Skansevej - her var der også et stort behov for en integreret daginstitution.
Sagen bølgede fortsat frem og tilbage. Et alvorligt problem er, at Hillerød kommune finder den foreslåede løsning for dyr, og de to forældregrupper i Hillerød kæmper begge for deres sag.
Resultatet bliver derfor lidt specielt, idet huset da vi åbner indrettes til to vuggestuegrupper og en børnehavegruppe, altså en traditionel 0-6 års institution. Dog kom der i 11. time efter at vi var åbnet d. 1. nov. endeligt givet tilsagn om, at vi kunne etablere en handicapgruppe.
 
Ansættelse af med arbejdere
Lisa blev ansat som leder og Lone blev ansat som souschef og der blev plads til en del af de 3 årige børn.
 
Georgs Æske var der ikke så mange af!
Det var noget nyt at man fra starten havde en handicapgruppe i en almindelig daginstitution og at vi havde specialisterne psykolog, fysioterapeut og talepædagog ansat i huset og det var nyt at forældrene i Blomsterkassen havde fuld åbningstid og at de selv afleverede og hentede deres børn så vi havde den daglige kontakt.
Der var ikke så mange plejer!
 
Georgs Æske åbnede 15. okt. 1989
Da institutionen åbnede for 25 år siden, var der dog kun en vuggestuegruppe og én børnehavegruppe - det tredje grupperum var ikke helt færdig. Det var midt i efterårsferien og da den endelige afgørelse omkring Blomsterkassen først kom senere besluttede vi at flytte husets fødselsdag til d. 15. Nov. 
De to grupper, som var åbnet, havde kun plastikhavemøbler og lånt udstyr til at begynde med - og lokalerne til specialgruppen skulle ny indrettes, så de passede til formålet.
 
Georgs Æskes navn
På et tidspunkt var der brainstorm blandt alle ansatte i huset for at finde et godt navn.
Børne-tv havde en udsendelse med Jesper Klein der hed Den blå æske, der var fyldt med små og fine ting for børn. 
Ideen om Æsken blev valgt, fordi man jo kan gemme minder i en æske og tage dem med sig. Man kan åbne æsken og tage oplevelser ind, og man kan lukke den i perioder og glæde sig over det, man har i den.
 
Georgs Æske er et hus - inklusion og inkluderende fællesskab
Alle er vigtige for fælleskabet - det inkluderende fællesskab i Georgs Æske
Integration/inklusion til fælles glæde. 
En personalegruppe der er noget særligt og som stiller op for de ideer de tror på. 
En personalegruppe der er ude på noget - som brænder og er så fagligt dygtige
Vigtigheden af at fokusere på hvad vi kan og vil frem for det vi ikke kan
 
Jeres Æske - vores Æske
Betydningen af forældresamarbejdet og vores fantastiske bestyrelse
Den opadgående spiral – vi kan rigtig meget når vi samarbejder.
Tak for de fine frø der blev sat dengang
 
Den anderkendende tilgang, der er baseret på ligeværdighed, tillid og åbenhed er fortsat bærende værdier i Georgs Æske
Tak for alle de fantastiske oplevelser m. børn og voksne som har været med til at gøre GÆ til det det er i dag.